Over mij

Voordat ik met coaching ben begonnen, ben ik voornamelijk als ondernemer in verschillende branches actief geweest.

Hoewel ik succesvol was geworden in wat ik nastreefde, voelde ik toch een gemis. Ik ervoer enerzijds dat er iets ontbrak in mijzelf en in mijn leven en anderzijds was ik op zoek naar vervulling van een onbestemd verlangen. Wat kon mijn verlangen wel vervullen? Wat wilde ik écht? Leefde ik wel het leven dat ik zou willen leven?

Het stellen van die vragen heeft geleid tot een inspirerende reis naar mijn diepste drijfveren. Een reis die via de weg van zelfkennis van mijn persoonlijkheid naar mijn essentie leidde. Een avontuurlijke ontdekkingstocht waarin nieuwe kwaliteiten zich aandienden en oude beperkingen zich geleidelijk aan oplosten.

Ik ervaar het leven als een continue ontdekkingstocht waarin ik mij steeds verder ontwikkel en volop van het leven geniet in al zijn facetten. De reis is in het begin zeker niet makkelijk geweest. Maar ik heb ervaren dat als je je eigen gewoonten onder ogen kunt zien, je ervaring meer kunt laten bestaan, je aanwezig kunt zijn bij wat er is, dan komt de essentiële kracht in jezelf tot leven. Deze versterkt je, vitaliseert je en geeft je moed om afstand te nemen van oude structuren die je eigen identiteit en je ontwikkeling in de weg staan.

Mijn grootste passie ligt in het leven zelf, in het doorgronden ervan en in het ontdekken van de essentie. In het vinden van mijzelf. Het vinden van de essentie in mijzelf en de ander is wat mij voedt en vervult. Om hier meer vorm aan te geven heb ik mij succesvol geschoold en ontwikkeld als lifecoach en bewustzijnscoach. 

Ik heb vanuit eigen ervaring en persoonlijke groei ondervonden dat menselijk potentieel onbegrensder is en tot meer in staat is dan ik ooit heb durven dromen. Mijn eigen ontwikkeling vormt de feitelijke grondslag van mijn werk als coach en de theorie ondersteunt mij daar in.

Respect, betrokkenheid, integriteit en gelijkwaardigheid zijn kernwaarden in mijn coaching. Mijn stijl kenmerkt zich door helderheid, aandacht, mildheid, humor en lichtheid. Ik geef geen antwoorden en adviezen, maar help je jezelf te verbinden met je essentie, met je innerlijke vermogens. Hierin vind je jouw antwoorden en oplossingen.

Wil je leren leven en werken vanuit je essentie, vanuit je volle vermogen? Neem dan nu de stap! Ik ontvang je met een warm hart. Graag tot ziens.

Hassan Elkadi

Delen