Visie

Leef je het leven dat je zou willen leven?
We doen er in ieder geval alles aan om het zo te laten lijken. We streven naar succes, rijkdom, status en liefde in ons leven. En als dit geen geluk en vervulling brengt gaan we op zoek binnen onszelf. In plaats van dat we op zoek gaan naar erkenning, zijn we nu op zoek naar werkelijk vertrouwen. In plaats van succes na te jagen, jagen we verlichting na. We stellen ons nieuwe doelen, hebben nieuwe verwachtingen in de hoop dat het deze keer wel lukt geluk en vervulling te vinden. Ook al zijn we succesvol in het bereiken van onze doelen, we blijven toch een gemis voelen. Het is alsof we ons leven niet ten volste leven.

Als je al je impulsen, dromen, gevoelens en verlangens onderzoekt zul je merken dat ze bepaald worden door je vroegere ervaring. Het zijn geconditioneerde reflexen. Al je ervaringen, herinneringen, gevoelens, gedachten, ideeën, overtuigingen, conclusies en aannames vormen bij elkaar een structuur. Dit noemen we ook wel onze persoonlijkheid of geconditioneerde zelf. Hiermee identificeer je je over het algemeen. Hier zeg je “ik” tegen; dit is wie ik ben, zo ken ik mijzelf. Met jezelf bedoel je je persoonlijkheid. We hebben geleerd om ons aan te passen en om die aangepaste versie van onszelf tot een tweede natuur te maken. En dit belemmert ons nu om ons ware zelf te zijn en te doen wat we werkelijk willen.

Zolang we ons leven leiden vanuit de persoonlijkheid, de identificaties met ons geconditioneerde zelf, zitten we gevangen in het verleden. Onze waarneming, emotionele respons en ons gedrag worden bepaald door het zelfbeeld waarmee we ons identificeren. We reageren altijd vanuit bepaalde, zeer beperkte patronen van emotie en gedrag, die een weerspiegeling zijn van het zelfbeeld. We zien de wereld om ons heen door de bril van het verleden. We zien niet wat er werkelijk is. We weten niet wie of wat we zijn, wat echt is en wat niet echt is. We weten niet waar we heen gaan. We hebben geen idee. Het is alsof we slapen en dromen.

Er is een deel dat niet een reactie is op wat wij meemaken, wat niet beïnvloed is door onze ervaringen, wat ongeschonden en onverwoestbaar is. Dat is onze diepste kern; onze essentie of ware natuur. Als we hiermee verbonden zijn dan hebben we ook contact met ons ware verlangen, ons levensdoel. Niet alleen onze richting zal duidelijk worden maar we hebben hier ook toegang tot onze eigen essentiële kwaliteiten zoals kracht, wil, creativiteit, liefde, helderheid en intelligentie die het ons mogelijk maken een creatief antwoord te geven op de uitdagende situaties die we aantreffen.

Om de verschuiving te kunnen maken van persoonlijkheid naar essentie, moeten we ons eerst bewust worden van onze essentie. We moeten ons bewustzijn uitbreiden voorbij de conditioneringen uit ons verleden. Vanuit onze essentie kunnen we zien dat de zelfbeelden slechts beelden zijn en dat ze niet zijn wie we werkelijk zijn. Wanneer we ontspannen in onze essentie en elke ervaring verwelkomen dan ontstaat er vanzelf inzicht en begrip in onze situatie. Zo gaan we geleidelijk aan de structuur van onze persoonlijkheid begrijpen en de belemmerende patronen loslaten.

Wanneer we deze open, waarachtige en verwelkomende houding tot een continue staat van zijn kunnen maken, dan kunnen we werkelijk vrij zijn en doen wat wij ten diepste willen. Zo kunnen wij ons leven in vrijheid en met verantwoordelijkheid vormgeven.

Delen