Zakelijk functioneren

Wat is het effect op je zakelijk functioneren?
Soms ervaar je dat de kwaliteit van je functioneren onder druk staat. Je ervaart teveel stress, terugkerende conflicten of een duidelijk verminderde motivatie. Vaak zijn de oorzaken te vinden in omstandigheden op het werk of in het privéleven.

De manier waarop je die situaties tegemoet treedt bepaalt overwegend je functioneren op dat moment. Wanneer je houding niet effectief is, ga je minder functioneren of nog erger ziek worden of een burnout krijgen. Je houding tegenover die situaties wordt grotendeels bepaald door onbewuste gedragspatronen die je van huis uit hebt meegekregen. Deze patronen beperken je denken, voelen en handelen in die situaties. Je voelt je ongemakkelijk, ontevreden of onmachtig.

Essential Life Coaching helpt je die beperkende gedragspatronen te zien, te begrijpen en los te laten zodat je dichter bij je essentie komt. Van daaruit is het mogelijk werksituaties op een vernieuwde wijze te benaderen. Dat is mogelijk omdat je nu vanuit je volle vermogen kunt denken, voelen en handelen. Zo ben je steeds beter in staat een effectieve houding te vinden tegenover situaties waarin je je ongemakkelijk, ontevreden of onmachtig voelde.

Op deze manier situaties tegemoet treden, zal zeker leiden tot minder ziekteverzuim, grotere competentie, meer kracht en meer zelfvertrouwen. De situaties waarin je je ongemakkelijk, ontevreden of onmachtig voelt, zijn juist de situaties die je het meest laten groeien, als je ze maar vanuit een open en waarachtige houding tegemoet treedt. Essential Life Coaching helpt je hierbij.

Verbetering van het teamwerk
De meeste relaties, ook werkrelaties, zijn gebaseerd op relaties in het verleden. Hoe je op de ander reageert, wordt gewoonlijk bepaald door oude reactiepatronen. Je gaat het contact met de ander aan alsof het een vervolg is van je verleden. Je ziet de ander niet echt, maar benadert hem of haar als een variatie op iets dat bekend is van vroeger. Er is geen contact. Er is pas sprake van contact als je de ander benadert vanuit je essentie, vrij van je oude reactiepatronen. Je bent dan zelf echt aanwezig en kunt de ander echt aanwezig laten zijn. 

Omdat je je oude reactiepatronen leert herkennen en loslaten, kun je vanuit je essentie in contact treden met je omgeving en je collega’s. Zo krijg je meer echte relaties en dus ook meer echte contacten. Dit zal tot verbetering leiden van de onderlinge afstemming, communicatie en samenwerking binnen de organisatie.

Beter leiderschap en meer zingeving in je functie
Om mensen zo optimaal mogelijk te kunnen aansturen en begeleiden is het vooral van belang dat je eerst jezelf optimaal kunt begeleiden. Om dit goed te kunnen doen is het essentieel om inzicht te hebben in je eigen innerlijke processen.

Essential Life Coaching helpt je om jezelf op een dieper niveau te leren kennen en begeleiden. Je leert jezelf te laten leiden door je essentie, vrij van je oude gedragspatronen. Hierdoor kun je met een vrije blik kijken naar wat er speelt. Je doorziet bepaalde gedragingen van medewerkers en je bent beter in staat hetgeen waar het echt om gaat te doorgronden, waardoor je interventies effectiever zullen zijn.

Je herkent en erkent je eigen kracht en maakt keuzes voor je bedrijf en team vanuit je essentie, vanuit je passie. Dit leidt tot meer plezier en voldoening in je werk. Zo’n levenshouding inspireert medewerkers vanzelf en van binnen uit. Hierdoor hervindt men de kracht en passie om nieuwe stappen te zetten. Dat leidt tot samenwerking op gelijkwaardige basis, ieder vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid.

Werken vanuit je essentie leidt tot beter functioneren en meer plezier en zingeving in je functie. En die ontwikkeling komt ook je organisatie ten goede!

Delen